Home » Agenda Algemene-Leden-Vergadering

Agenda Algemene-Leden-Vergadering

Op maandag 29 januari zal er een (bijzondere) Algemene-Leden-Vergadering worden gehouden in de kantine van Flamingo’s. Speerpunt deze avond zal zijn, het voortbestaan van Flamingo’s. Aanvang 20:00 uur. Op deze avond zal ook een stemming gehouden worden waaraan slechts stemgerechtigde leden kunnen meedoen.
ALV5
Agenda:
1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Ingekomen stukken en mededelingen
4 Notulen vorige vergadering
5 Jaarverslag
6 Financiën (goedkeuring)

7 Voorstel en mandaat van de leden inzake vervroegd verlaten Flamingo’s
8 Bestuursverkiezing

| Mail de Webmaster | Copyright © 2011 Alle rechten voorbehouden. | Website door R. Kerver |