Home » Clubgebouw in de huisstijl

Clubgebouw in de huisstijl

In de afgelopen acht weken is door de onderhoudsploeg weer het nodige werk verzet. Door noeste arbeid en groot vakmanschap van Meester Timmerman Dirk Korthals is eerst al het houtwerk van de buitenkozijnen geïnspecteerd en hier en daar grondig gerepareerd.
Daarna begon het schoonmaken, schuren en gronden. Toen kwam het plamuren, schuren en weer gronden aan bod, dit alles onder bezielende
leiding van Meester Schilder Jack van Twuijver.

De afwerking kwam door twee maal aflakken en de afwerklaag. Resultaat een clubgebouw dat er weer jaren tegen kan.

Een opmerking van de onderhoudsploeg: plak nooit geen plakband op de ramen. Het woord is nu aan de schoonmakers. Lappen en dwijlen.

| Mail de Webmaster | Copyright © 2011 Alle rechten voorbehouden. | Website door R. Kerver |